XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia

pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań”

Organizatorzy: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z okazji 30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia, która odbędzie się online w dniach 14-15 maja 2021 roku. Organizatorem Konferencji jest Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski oraz Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tematy przewodnie

  • Psychologiczne i społeczne problemy związane z pandemią Covid-19
  • Stres i radzenie sobie w zdrowiu i chorobie
  • Zdrowie z perspektywy innowacji społecznych
  • Problematyka zdrowia i niepełnosprawności w mediach i przestrzeni społecznej
  • Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością
  • Postawy wobec szczepień a zaufanie wobec nauki
  • Zdrowie publiczne z perspektywy mechanizmów psychologicznych i społecznych

Zgłoszenia

Zgłoszenia wystąpień w formie:

  1. Referatu – czas prezentacji 10 minut (do 10 slajdów w programie PowerPoint)
  2. Posteru elektronicznego –czas prezentacji 5 minut (do 5 slajdów w programie PowerPoint).

prosimy przesyłać pod wskazanym linkiem [ ZGŁOSZENIA ] do 8.04.2021r.