Zgłaszanie wystąpień

Zgłoszenia wystąpień w formie:

 1. Referatu – czas prezentacji 10 minut (do 10 slajdów w programie PowerPoint)
 2. Posteru elektronicznego – czas prezentacji 5 minut (do 5 slajdów w programie PowerPoint).

prosimy przesyłać pod wskazanym linkiem [ LINKIEM ] do 8.04.2021r.

Do 20.04.2021r. zostaną wysłane informacje o akceptacji proponowanych wystąpień.

 

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł

Dla doktorantów 150 zł

Opłaty za uczestnictwo w konferencji należy uiszczać do dnia 30.04.2021 r. przelewem bankowym na konto:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Bank Millennium S.A.
44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
z dopiskiem: Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia, imię i nazwisko uczestnika.

Dodatkowo dla wpłat z zagranicy należy podać:

BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL44 1160 2202 0000 0000 6084 9470

Faktury VAT

Po otrzymaniu wpłaty za konferencję (z pominięciem osób fizycznych) Sekcja Finansowa wystawia faktury VAT.

Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie.

Informacja o konieczności wystawienia faktury wraz z danymi do faktury powinna zostać przekazana do Sekcji Finansowej niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na adres mailowy katarzyna.budzinska@psych.uw.edu.pl

Powinna ona zawierać:

 1. Na jakie dane ma zostać wystawiona faktura:
  w przypadku wpłaty przez osobę fizyczną – imię i nazwisko, adres,
  w przypadku firmy – nazwa firmy, adres i NIP ( w przypadku firmy zagranicznej TAX Number).
  na jaki adres ma zostać wysłana faktura.

Faktury VAT wystawiane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług t.j:Nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję w przypadku dokonania przelewu przez osobę fizyczną.

 

Faktury VAT wystawiane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług t.j:

dla firm – nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty (art.106b ust. 3)

dla osób fizycznych – tylko na żądanie – nie później niż w terminie 3 m-cy licząc od końca m-ca, w którym dokonano wpłaty (art. 106i ust. 1 i 2)

UWAGA! Powyższe terminy są ściśle przestrzegane.

Wpłaty uczestników konferencji podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Rozliczenie kosztów udziału w konferencji między jednostkami UW

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci innych Wydziałów UW nie dokonują wpłat na konto bankowe Wydziału Psychologii. Dla tych osób wystawiane są wyłącznie wewnętrzne noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydział UW (nie na osobę).
 2. Pracownicy, doktoranci Wydziału Psychologii UW również nie dokonują wpłat na konto bankowe Wydziału. Zobowiązani są natomiast do przedstawienia w Sekcji Finansowej potwierdzenia z Sekcji Badań (w formie papierowej lub elektronicznej) na pokrycie ich kosztów uczestnictwa w konferencji ze środków  BST.